Diskrétnost – chráníme vaše soukromí

6 důvodů, proč je u nás bezpečnost vašich záznamů zajištěna

Víme, že pracujeme s citlivějšími osobními daty než jen s vaším jménem a telefonem. Víme, že videokazety obsahují vaše soukromí. A víme, co musíme udělat pro to, abychom ho ochránili. Níže vás seznámíme s tím, proč je u nás VAŠE SOUKROMÍ ZAJIŠTĚNO.

Digitalizaci děláme my, nepověřujeme třetí strany

Žádnou částí naší činnosti nepověřujeme třetí strany. Digitalizaci, skenování i úpravy videa děláme my. Ani svoz zakázek po Praze nesvěřujeme nikomu zvenčí. Pouze pokud odesíláme zakázky na větší vzdálenost, využíváme PPL.

K vaši zakázce u nás mají přístup maximálně 2 lidé

K vaší zakázce u nás má vždy přístup jen zaměstnanec, který má zakázku na starosti, a jeho nadřízený. Nikdy se proto k vašemu soukromí nedostanou víc než 2 kompetentní lidé a nikdo cizí.

Nikdy nikde nic nezveřejňujeme

V žádném případě nezveřejňujeme video ani fotografie klientů. Digitalizované záznamy smažeme po 2 týdnech od odevzdání. K ukázkám na našich webových stránkách máme písemný souhlas se zveřejněním od jejich majitelů.

Vaše nahrávky zálohujeme jen nezbytně nutnou dobu

Digitalizované soubory ukládáme nejčastěji po dobu 2 týdnů (pokud není dohodnuto jinak), aby měl klient čas digitalizované záznamy zkontrolovat. Po uplynutí dohodnuté doby soubory automaticky mažeme.

Všechna úložiště máme chráněna heslem

Digitalizované video ukládáme na uložištích chráněných heslem. V případě posílání videa přes uschovna.cz jsou sobory uloženy jako neveřejné s platností 2 týdnů, potom je video z úschovny automaticky smazáno.

Kazety jsou přísně evidovány, aby nedošlo k záměně

Vedeme přísnou evidenci všech přijatých zakázek, aby nedošlo k záměně nebo ztrátě kazet, diapozitivů nebo filmů. Za celou naši desetiletou historii jsme ještě nikomu nic neztratili ani neponičili.

GDPR – otázky a odpovědi

Respektujeme GDPR a níže vám odpovídáme na základní otázky

Jaké informace shromažďujeme?

Od našich klientů získáváme jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě zasílání přepravou PPL také korespondenční adresu.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, e-mailem, vyplněním kontaktního formuláře nebo prostřednictvím tzv. souborů cookies.

K jakým účelům osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje potřebujeme pro komunikaci ohledně zpracování a předání nebo odeslání zakázky, eventuálně pro následnou e-mailovou komunikaci.

Komu osobní údaje předáváme?

Jedinou třetí stranou, které poskytujeme osobní údaje svých klietnů, je PPL přeprava, a to jen v případě potřeby.

Jak osobní údaje chráníme?

Údaje našich klientů jsou uloženy pod heslem. Přístup k údajům má jen náš zaměstnanec.

Jaká práva Vám dává GDPR?

Máte možnost požádat nás o informaci o zpracování osobních údajů a vysvětlení nesrovnalostí. Můžete požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, požadovat opravu nepřesných údajů, uplatnit právo „být zapomenut“, tedy abychom z naší databáze vymazali vše, co o Vás víme. Můžete požadovat omezení zpracování osobních údajů.

Kam se obrátit pro další informace?

Další informace o zpracování osobních údajů Vám rádi poskytneme e-mailu info@digitalizace-vhs.cz . V případě nejasností se také můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.